Get Adobe Flash player

SG 2000


sg2ka1


SG 2000 je vysokofrekvenční generátor s kmitočtovým rozsahem 100 kHz - 1 GHz (s option až do 2 GHz), s  možností amplitudové i kmitočtové modulace. Velmi užitečnou funkcí je také rozmítání výstupního kmitočtu (Sweep). Ve spojení s  vhodným detektorem a zobrazením křivky např. na osciloskopu nebo PC je tedy možné sledovat kmitočtové charakteristiky filtrů, zesilovačů, odlaďovačů, atd. Výstupní úroveň lze nastavit v  rozsahu -127dBm až +10dBm (t.j. 0,1uV až 700mV), což plně pokrývá potřeby běžných radiotechnických měření.

Generátor je založen na pricipu směšování signálu ze dvou oscilátorů. Pevný oscilátor pracuje na kmitočtu 1.48 GHz. Jeho kmitočet stabilizuje keramický rezonátor a pomalá smyčka PLL, do které je zavedena FM modulace. Proměnný oscilátor je přelaďován v rozmezí 1.48 až 2.48 GHz. Pro snížení jeho fázového šumu je použita speciální rychlá smyčka PLL. Referenci pro tuto rychlou smyčku tvoří signál z obvodu přímé číslicové syntézy (DDS) přičtený ke kmitočtu krystalové reference. Tímto uspořádáním se dociluje velmi malého kmitočtového kroku (až 1Hz). Krystal referenčního oscilátoru 100MHz je termostatován, aby bylo dosaženo požadované přesnosti. Výstupní atenuátor tvoří kaskáda monolitických útlumových článků. S  option se v  rozsahu 1 až 2 GHz do cesty signálu vřazuje zdvojovač kmitočtu. Výstup generátoru je opatřen ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

Ovládání celého přístroje je plně číslicové. Kalibrace všech hodnot je taktéž plně číslicová. Kalibrační data jsou uložena ve FLASH-EPROM paměti přístroje. Řízení zajišťují dva mikroprocesory, z nichž jeden je typu DSP. Tím je dosaženo výpočtu a nastavení všech hodnot v reálném čase a díky tomu i číslicového rozmítání kmitočtu.
Klávesnice a 4 řádkový LCD displej jsou řešeny s maximálním důrazem na jednoduchost obsluhy. Inkrementálním čidlem je možné rychle a přitom jemně měnit nastavené veličiny. Ovládání celého přístroje je intuitivní a je v souladu se standardním trendem předních světových výrobců signálních generátorů.

Pomocí sériové linky RS232 lze generátor dálkově ovládat, a může tak být začleněn do automatizovaných měřících systémů. Přístroj je koncipován tak, aby našel široké uplatnění při běžných VF měřeních ve vývoji, výrobě, servisu a  podobných činnostech.

Technické parametry:

 Výstupní kmitočet: 

 kmitočtový rozsah: 

 100 kHz až 1 GHz  (2GHz - option) 

 minimální kmitočtový krok:

 1 Hz 

 přesnost kmitočtu: 

 ± 1 ppm (termostatovaný OCXO  
 - 3 min. po zapnutí))  
 ± 0.5 Hz

 Spektrální čistota: 

 SSB fázový šum do 1GHz: 

 - 87 dBc / Hz (1kHz)  
 - 93 dBc / Hz (10 kHz )  
 - 97 dBc / Hz  (20 kHz)  
 - 110 dBc / Hz (100 kHz)

 SSB fázový šum od 1 GHz - 2 GHz:  
 (pouze s option do 2 GHz)

 - 81 dBc / Hz (1kHz)  
 - 87 dBc / Hz (10 kHz )  
 - 91 dBc / Hz  (20 kHz)  
 - 105 dBc / Hz (100 kHz)

 harmonické složky:

 < - 35 dBc do úrovně 0 dBm 
 < - 30 dBc (0dBm ÷ +10dBm)< /p>

 subharmonická složka 1/2 f:  
 (pouze s option do 2 GHz)

 < - 20 dBc  v rozsahu 1 až 2 GHz 

 neharmonické složky:

 < - 70 dBc  v rozsahu do 500 MHz  
 < - 45 dBc  v rozsahu nad 500 MHz < /p>

pozn.: Všechny údaje o spektrální čistotě platí pouze pro zátěž 50 Ohmů. Při výstupu na prázdno je nutno počítat s tím, že obvody generátoru nejsou schopny dodat potřebný dvojnásobek napětí pro nejvyšší nastavené úrovně v rozmezí 4 ÷ 10dBm. Využití elektromotorické síly naprázdno (EMF) větší než 0.7 V je tedy omezeno silným zkreslením signálu.

 Výstupní úroveň: 

 výstupní VF napětí:

 0.1µV ÷ 0.707V / 50 Ohm  
 (-127 dBm ÷ +10 dBm) 

 krok nastavení úrovně:

 1 dB 

 přesnost nastavení:

 ± 0.7 dB  pro f < 500 MHz  
 ± 1 dB pro f > 500 MHz  
 ± 1.5 dB  pro f > 1 GHz (s option)< /p >

 AM Modulace: 

 m:

 0 až 100%  
 (interní 1kHz sinus nebo externí) 

 krok nastavení AM:

 0.1 %

 harmonické zkreslení AM:

 < 3 %  do hloubky 90 %

 FM Modulace:

 df:

 0 až 100kHz  
 (interní 1kHz sinus  nebo externí) 

 krok nastavení FM:

 0.1 kHz 

 harmonické zkreslení FM:

 < 0.2 %

Modulační oscilátor:

 kmitočet:

 1 kHz ± 5Hz

 tvar signálu:

 sinus

 Modulační vstup: 

 kmitočtový rozsah:

 10 Hz až 20 kHz / - 1.5 dB

 vstupní impedance:

 10 kOhm

 vstupní úroveň:

 100 mVef  ÷ 3ef  
 (rozsah činnosti automatiky ALC) 

 tvar vstupního signálu:

 libovolný  
 (ALC reaguje na špičkovou hodnotu)

 reakce ALC

 náběh 100 ms, doběh 10s

 mezní vstupní hodnoty:

 max. 50V / DC  
 max. 20V / AC

 Režim SWEEP:

 šířka pásma rozmítání:

 10 Hz až 999.9 MHz  
 (s option do 1999.9 MHz)

 zobrazení:

 osciloskop nebo PC přes RS232

 synchronizace pro osciloskop:

 impulz na začátku  
 činného běhu 

 Ostatní:

 displej:

 alfanumerický LCD 4 x 16 znaků

 klávesnice:

 mikrospínače 

 paměť:

 100 pamětí kompletního nastavení

 interface:

 RS232,  
 možnost dálkového ovládání  
 všech funkcí z PC 

 napájení:

 220V / 50Hz

 rozměry  (Š x V x H):

 236 x 145 x 258 mm  
 (skřínka bez ovládacích prvků) 

Hledej